Max logotyp

Pensionsplanering är sedan 1:a mars 2016 en del av Max Matthiessen


Teamet på Gotland består i stort sätt av samma medarbetare som tidigare och du träffar oss på samma adress, Mejerigatan 13 i Visby.


Företaget Max Matthiessen är ett av Nordens största försäkringsförmedlarföretag med verksamheter på ett 30-tal platser i Sverige.


Vi förmedlar försäkringar inom liv och pensionsområdet, sakförsäkring, samt finansiella placeringar till privat och företagskunder.


Vi välkomnar gamla och nya kunder att kontakta oss på
telefonnummer: 0498-415100 och läs gärna mer om oss på maxm.se.